..

.

.

طرز تهیه :

نیم کیلو گوشت گوساله و هفتصدگرم قلوه گاه گوسفندی را دو بار چرخ کردم و با سیصدگرم پیاز رنده شده که آب پیاز را گرفتم با نمک و کمی فلفل و کمی هم زعفران پودر شده مخلوط کردم و حسابی ورز دادم و چند ساعتی توی یخچال گذاشتم و به سیخ زدم و روی زغال کبابشون کردیم با گوجه و فلفل کبابی ،کباب کردیم .هم راحته و هم آسون 👍🏻🤪

.