پاک کردن و فیله کردن ماهی برای کسانی که همیشه این کار را به ماهی‌فروش‌ها سپرده‌اند، کار سختی به نظر می‌رسد. اما اگر یک چاقوی مناسب و کمی حوصله داشته باشید، در خانه هم می‌توانید به سادگی ماهی را پاک و فیله کنید. در ادامه این مطلب، ما ساده‌ترین راه برای انجام این کار را با شما در میان می‌گذاریم تا برای آماده کردن غذای دریایی محبوبتان به زحمت نیفتید.

فیله کردن ماهی را از کجا شروع کنیم؟

فیله کردن ماهی، یعنی جدا کردن دو لخته گوشت بی‌استخوانی که در دو پهلوی ماهی خوابیده است. برای این کار، لازم نیست فلس ماهی را بگیرید یا شکم آن را خالی کنید. ماهی را روی تخته گوشت بخوابانید، پهلویش را از بیخ سر تا دم بشکافید تا تیر پشت را زیر تیغه کارد حس کنید.

کارد را در تماس با دنده‌ها پیش ببرید، به طوری که گوشتی روی استخوان باقی نماند و فیله یک‌پارچه از استخوان آزاد شود. سپس پرده طرف شکم ماهی را با کارد ببرید و فیله را جدا کنید.

چطور پوست را جدا کنیم؟

برای برداشتن پوست، فیله را روی تخته بیندازید، به طوری که پوست آن روی تخته باشد. سپس تیغه کارد را زیر فیله فرو کنید تا به پوست برسد. حالا با یک دست دم پوست را بگیرید و با دست دیگر کارد را در تماس با پوست جلو ببرید تا فیله از پوست جدا شود.

برای درآوردن فیله، وسط ماهی را از زیر سر تا بالای دم شکاف عمیقی بدهید، به طوری که نوک کارد به تیر پشت ماهی برسد. سپس نوک کارد ورقه گوشت را در هر دو طرف تیرهای پشت از روی استخوان پس بزنید و ادامه دهید تا به لبه بیرونی ماهی برسید و فیله‌ها را از استخوان جدا کنید.

سپس ماهی را برگردانید و همین کار را با روی دیگر آن انجام دهید. به این ترتیب از هر پهلوی یک ماهی دو پارچه فیله به دست می‌آید. آنچه که از ماهی باقی می‌ماند، کله، محتویات اندرونه و تیر پشت و بالک‌ها و دم ماهی است که آنها را دور می‌اندازید.

پاک کردن و فیله کردن ماهی برای کسانی که همیشه این کار را به ماهی‌فروش‌ها سپرده‌اند، کار سختی به نظر می‌رسد. اما اگر یک چاقوی مناسب و کمی حوصله داشته باشید، در خانه هم می‌توانید به سادگی ماهی را پاک و فیله کنید. در ادامه این مطلب، ما ساده‌ترین راه برای انجام این کار را با شما در میان می‌گذاریم.

فیله کردن ماهی

فیله کردن ماهی را از کجا شروع کنیم؟

فیله کردن ماهی، یعنی جدا کردن دو لخته گوشت بی‌استخوانی که در دو پهلوی ماهی خوابیده است. برای این کار، لازم نیست فلس ماهی را بگیرید یا شکم آن را خالی کنید. ماهی را روی تخته گوشت بخوابانید، پهلویش را از بیخ سر تا دم بشکافید تا تیر پشت را زیر تیغه کارد حس کنید.

کارد را در تماس با دنده‌ها پیش ببرید، به طوری که گوشتی روی استخوان باقی نماند و فیله یک‌پارچه از استخوان آزاد شود. سپس پرده طرف شکم ماهی را با کارد ببرید و فیله را جدا کنید.

چطور پوست را جدا کنیم؟

برای برداشتن پوست، فیله را روی تخته بیندازید، به طوری که پوست آن روی تخته باشد. سپس تیغه کارد را زیر فیله فرو کنید تا به پوست برسد. حالا با یک دست دم پوست را بگیرید و با دست دیگر کارد را در تماس با پوست جلو ببرید تا فیله از پوست جدا شود.

برای درآوردن فیله، وسط ماهی را از زیر سر تا بالای دم شکاف عمیقی بدهید، به طوری که نوک کارد به تیر پشت ماهی برسد. سپس نوک کارد ورقه گوشت را در هر دو طرف تیرهای پشت از روی استخوان پس بزنید و ادامه دهید تا به لبه بیرونی ماهی برسید و فیله‌ها را از استخوان جدا کنید.

سپس ماهی را برگردانید و همین کار را با روی دیگر آن انجام دهید. به این ترتیب از هر پهلوی یک ماهی دو پارچه فیله به دست می‌آید. آنچه که از ماهی باقی می‌ماند، کله، محتویات اندرونه و تیر پشت و بالک‌ها و دم ماهی است که آنها را دور می‌اندازید.