مهاراجه

ترش شامی به سبک مهاراجه

/post-143

شامی ترش نوعی خورشت شمالی است که با شامی‌ گوشتی که داخل سس گوجه مزه‌دار شده، درست می‌شود.


خواص فوق العاده گوجه‌فرنگی

/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C